Duurzame Oppervlakte Exploitatie

Nederland heeft een in potentie omvangrijke voorraad ‘slapend’ kapitaal tot haar beschikking: oppervlakten! Allerlei soorten oppervlakten, variërend van muren, daken, wegen en parkeerplaatsen tot parken, betegelde tuinen, sloten, dijken, geluidsschermen, daken van schepen en braakliggende (bouw)terreinen kunnen nog worden ontwikkeld door toevoeging van duurzame functies. Door ‘braakliggende’ oppervlakten in de bebouwde omgeving slim te benutten kan een rendabele en duurzame exploitatie van oppervlakten worden ontwikkeld.

Meer info: http://www.platformdgo.nl

Taken: Sounddesign , Mixage.
 
 
Overige credits:

Video door:  CreativeBeards
Camera en Edit:  VersTV
Compositie:  Richarddevriesmusic