GGZ Ecademy – Angst

In opdracht van de GGZ Ecadamy maakte INTO Stories een serie animaties over menselijke emoties en psychologische uitdagingen, zoals schaamte, angst, schuldgevoelens en perfectionisme. De animaties vertellen hoe deze emoties een rol spelen in ons dagelijks leven en hoe ze kunnen leiden tot psychische problemen. Door het aanpakken van deze thema’s wordt een waardevolle bron van inzicht geboden voor zorgprofessionals en het bredere publiek, met als doel het vergroten van begrip en het bevorderen van gezonde copingmechanismen. Voor deze serie van vier animaties ontwierp ik het sounddesign.

In deze update: Angst.
We gaan wat ons beangstigt het liefst uit de weg. Dat werkt meestal, maar soms kost het vermijden van angst te veel inspanning. Het verdrukken van de angst wordt dan een probleem op zich met alle psychische gevolgen van dien. Voor de hulpverlener is het zaak aandacht te hebben voor angst bij een cliënt.

Taken: Sounddesign, Audiomix.

Opdrachtgever: GGZ Ecadamy
Productie: INTO Stories
Animatie: Manne Heijman
Muziek: Arnold Mathijs