GGZ Ecademy – Perfectionisme

In opdracht van de GGZ Ecadamy maakte INTO Stories een serie animaties over menselijke emoties en psychologische uitdagingen, zoals schaamte, angst, schuldgevoelens en perfectionisme. De animaties vertellen hoe deze emoties een rol spelen in ons dagelijks leven en hoe ze kunnen leiden tot psychische problemen. Door het aanpakken van deze thema’s wordt een waardevolle bron van inzicht geboden voor zorgprofessionals en het bredere publiek, met als doel het vergroten van begrip en het bevorderen van gezonde copingmechanismen.

Schaamte. Het speelt ons allemaal bij tijd en wijle parten. Dat is maar goed ook, want zonder gevoelens van schaamte zouden we ons volslagen ongemanierd, brutaal en vrijpostig gedragen. Maar wat als schaamte een te grote rol opeist en het leidt tot psychische problemen? Hoe ga je als hulpverlener om met schaamte bij een cliënt?

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/942305540?badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479″ width=”665″ height=”374″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write” title=”GGZ – Angst (2023)”></iframe>

Als je de beste wilt zijn in de vierhonderd meter horden of zo veel mogelijk cijfers achter de komma van het getal pi wilt kunnen opnoemen, kan perfectionisme goed van pas komen. Helaas is perfectionisme ook vaak een bron van problemen, helemaal in een wereld waarin ‘het perfecte plaatje’ nogal belangrijk is. Hoe je daar mee om kunt gaan? Dat zie je in deze GGZ Inspiratie.

 

We gaan wat ons beangstigt het liefst uit de weg. Dat werkt meestal, maar soms kost het vermijden van angst te veel inspanning. Het verdrukken van de angst wordt dan een probleem op zich met alle psychische gevolgen van dien. Voor de hulpverlener is het zaak aandacht te hebben voor angst bij een cliënt.

 

Schuldgevoelens hebben nut, omdat ze ons helpen sociaal te zijn. Maar schuldgevoel kan ook behoorlijk aan je knagen. De een heeft er veel last van, de ander amper. Aan veel psychische problemen en stoornissen liggen gevoelens van schuld te grondslag. Hoe? Dat ontdek je in deze GGZ Inspiratie.

 

Opdrachtgever: GGZ Ecadamy
Productie: INTO Stories
Animatie: Manne Heijman
Muziek: Arnold Mathijs