Microsoft ORA

Microsoft heeft een nieuwe Responsible AI Standard ontwikkeld. Dit is een framework voor het bouwen van AI-systemen volgens zes principes: eerlijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid, privacy en beveiliging, inclusiviteit, transparantie en verantwoording. Voor Microsoft vormen deze principes de hoeksteen van een verantwoorde en betrouwbare aanpak van AI, vooral omdat intelligente technologie steeds gangbaarder wordt in producten en services die mensen dagelijks gebruiken.
Onderstaande video’s zijn door StudioFets gemaakt ter promotie van deze nieuwe AI standaard en geven een korte impressie van de nieuwe technologie. Ik ontwierp hierbij het sounddesign.

Taken: Sounddesign, audiomix.

Opdrachtgever: Microsoft
Productie: StudioFets