Rijkswaterstaat PRA

Rijkswaterstaat beheerd in Nederland ruimtelijke objecten zoals bruggen, dijken en stormvloedkeringen. Hoe worden de juiste keuze’s gemaakt bij de aanleg en het onderhoud hiervan?
De prestatiegestuurde risicoanalyse is een hulpmiddel dat hierbij wordt gebruikt. In deze film de werking van de prestatiegestuurde risicoanalyse uitgelegd.

Mijn taken: Sounddesign, Mixage.

Overige credits:
Opdrachtegever: Rijkswaterstaat
Productie: CreativeBeards