UU – Zero Waste

Op de Universiteit Utrecht wordt er toegewerkt naar Zero Waste in 2030. Dit betekent dat er geen afval meer is dat wordt verbrand of gestort. Afval wordt zoveel mogelijk gereduceerd en alles dat overblijft wordt hergebruikt of gerecycled. De Creative Beards maakte hier een animatie over. Ik deed hiervoor het sounddesign.

Taken: Sounddesign, Audiomixage.

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Animatie: Creativebeards.nl
Productie: Creativebeards.nl